Podpora produktu - Osobní váha Vital Body Plus

 

 OBECNÉ OTÁZKYPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍFUNKCE APLIKACEŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

OBECNÉ OTÁZKY

1) Jaký je rozdíl mezi aplikacemi VITAL BODY a  VITAL BODY PLUS?
Jedná se o odlišné aplikace. VITAL BODY PLUS je novější, sofistikovanější a má více funkcí a možností. Dovoluje také měřit mnohem více tělesných charakteristik. Konkrétní informace a popis naleznete např. u výrobku ETA678090000 VITAL BODY PLUS.

2) Je možné použít novou aplikaci na starou váhu?
Aplikaci VITAL BODY PLUS nelze použít na starším typu vah ETA6780/ETA7780, stejně tak jako nelze použít starší typ aplikace VITAL BODY na novějším typu vah.

3) Je aplikace k váze zdarma?
Ano, aplikace je zcela zdarma.

4) Pokud si chci změřit své tělesné hodnoty, musím mít staženou aplikaci?
Ano, nedílnou součástí váhy je také aplikace VITAL BODY PLUS, která přijímá výsledky analýzy z váhy a zobrazí je na displeji chytrého zařízení. Váha se na první pohled jeví jako obyčejná váha s možností vážení hmotnosti. Teprve v kombinaci s aplikací VITAL BODY PLUS se z ní stane užitečný pomocník pro analýzu a správu vašich tělesných charakteristik.

5) S jakými zařízeními je aplikace kompatibilní – (ANDROID / iOS)?
K dispozici jsou 2 identické verze aplikace, každá však pro jiný typ operačního systému. Jedna verze pro operační systémy Android, druhá pro iOS (Apple). Kompatibilita:

 • Android 4.4 (a novější)
 • iPhone4S a iOS 8.0 (a novější)

6) Mohu si stáhnout aplikaci do svého počítače?
Primárně jsou aplikace určeny pouze pro operační systémy iOS a Android. V dnešním digitalizovaném světě však existují i různé emulátory pro Android, které zpřístupní aplikace i na počítačích s Windows či macOS. Pokud máte dostatečné zkušenosti v této oblasti, můžete aplikaci vyzkoušet i na svém počítači pomocí volně dostupných emulátorů.

7) Pokud chci pro stažení aplikace použít QR kód, musím mít staženou aplikaci čtení QR kódu?
QR kód používáme jako usnadnění instalace pro všechny, kdo rádi tento moderní prvek využívají. K jeho používání však musíte mít nainstalovánu čtečku QR kódů (k dispozici je velmi mnoho bezplatných verzí, které lze snadno a rychle nainstalovat). Pokud pro vás není možnost použití QR kódu z jakéhokoliv důvodu přijatelná, použijte ke stažení aplikace standardní způsob přes centrální úložiště aplikací Google Play / iStore.

8) Mohu použít i „obyčejný“ mobilní telefon, když nemám „Smart“ zařízení?
Ne, aplikace je určena pouze pro tzv. „chytrá“ zařízení. Obyčejné mobilní telefony s aplikací pracovat neumí.

9) Co znamenají jednotlivé tělesné charakteristiky?
Vedle hmotnosti zobrazuje aplikace také mnohé jiné tělesné charakteristiky. Bližší informace k jednotlivým parametrům naleznete v samotné aplikaci nebo na mnohých relevantních internetových stránkách, které se věnují problematice zdravého životního stylu.

10) Musím se vážit vždy naboso?
Pokud je to možné - ano. V některých případech váha dokáže provést analýzu i bez bosých nohou (pokud jsou chodidla dostatečně vodivá a materiál např. ponožek není příliš silný), to však z důvodu zajištění spolehlivé analýzy nedoporučujeme.

11) Na různých místech mi váha měří rozdílné hodnoty, čím to může být?
Rozdílné výsledky jsou zapříčiněny zpravidla typem povrchu, na kterém se vážíte. Pokud se vážíte na koberci (nebo i měkkém linu), může být měření nepřesné. Váhu používejte pouze na tvrdé podložce (např. kachličky v koupelně) a ideálně na stejném místě.

12) Mohu vložit do váhy nabíjecí akumulátory?
Ne, kvůli jejich nižšímu napětí nabíjecí akumulátory používat nedoporučujeme.

13) Někdy se vážím po sprchování a mám mírně vlhká chodidla, ovlivňuje to přesnost vážení?
Pokud budou pouze mírně vlhká, výsledek měření to nijak zásadně neovlivní. Upozorňujeme však, že vlhká chodidla výsledek ovlivnit mohou. Měření s mokrými nohami nedoporučujeme. Obecně doporučujeme pravidelné měření a analýzu nejlépe ve stejný denní interval za srovnatelných podmínek (např. ráno cca 15 minut po probuzení). Sprchování mohou předcházet různé vlivy (sport, celodenní zátěž, jídlo, zvýšený příjem tekutin apod.), které ovlivňují výsledky měření a zpravidla nejsou zcela srovnatelné s jinými měřeními v ostatní dny.

14) Na koho se mohu obrátit v případě, že váha nefunguje tak jak má ani při dodržení všech doporučení?
Pokud jste zde nenašli odpovědi na své otázky nebo máte problém, který ani po pečlivém prostudování návodu a sekce FAQ (otázky a odpovědi) přímo v aplikaci nedokážete vyřešit, kontaktujte podporu na e-mailové adrese apps@eta.cz. Na úvod každého e-mailu prosím stručně popište problém a přiložte informaci o modelu Smart zařízení i verzi jeho operačního systému (zpravidla naleznete v nastavení v sekci „o telefonu“).

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

15) Jak spáruji mobilní zařízení s váhou?
V zásadě postačuje mít:

 1. Váhu v blízkosti Smart zařízení
 2. Zapnutou aplikaci s aktivovanou funkcí bluetooth (+ GPS v případě novějších Android systémů)
 3. Toto by ve většině případů mělo stačit, případně potvrďte spárování v nastavení a sekci zařízení.

Podrobný postup naleznete v návodu k obsluze.

16) Jakou maximální vzdálenost může mít telefon od váhy v okamžiku vážení?
Dosah technologie bluetooth 4.0 je stanoven na max. 10 m volného prostoru bez překážek. V reálném provozu jej můžete mít jak 20 cm daleko, tak třeba i 2 metry – spojení by mělo být bez vážnějších komplikací stabilní. Jenom dejte pozor na překážky, které mohou bránit přenosu signálu, nebo také na jiná zařízení pracující na principu přenosu různých typů signálu (např. dálkový ovladač televize apod.).

17) Kolik Smart zařízení mohu s váhou spárovat?
V zásadě libovolný počet – třeba každý člen domácnosti může mít aplikaci na svém zařízení. Neměla by však být s váhou spárována a používána ve stejnou dobu a zároveň by neměla používat stejný účet. To by mohlo způsobit potíže s funkčností váhy, resp. váha bude posílat údaje pouze na jedno zařízení (to, které bylo spárováno naposled).

 

FUNKCE APLIKACE

18) Kolik osob může zaznamenávat své výsledky v jedné aplikaci na jednom mobilním zařízení?
Vzhledem k tomu, že na jednom zařízení můžete používat více uživatelských účtů, je počet osob v podstatě neomezený. V rámci jednoho účtu však můžete používat pouze 8 profilů.

19) Jak dlouhou historii vážení dokáže aplikace evidovat? Je to časově omezené?
Ne, evidence výsledků není časově omezena.

20) Mohu sdílet naměřené hodnoty se svými přáteli?
Můžete, pokud budete chtít. Aplikace umožňuje 4 základní přednastavené režimy sdílení výsledků, podporuje také zároveň přímé sdílení s účtem na Facebooku, případně vám dovolí stáhnout hodnoty pro sdílení formou obrázku, který můžete sdílet na libovolném kanále prostým nahrátím.

21) Je nutné při prvním použití nastavovat v jakých jednotkách hmotnosti bude váha hodnoty zobrazovat?
Jednotky hmotnosti není nutné předem nijak nastavovat. Výchozí nastavení jednotek v aplikaci je v kilogramech. Jednotky můžete měnit jak na samotné váze, tak přímo v aplikaci. Zároveň můžete použít takové nastavení, kdy na váze bude hmotnost přepočtena dle nastavených jednotek např. v librách a na displeji v aplikaci budete mít nastaveny třeba kilogramy.

22) Jak si lze nastavit upozornění na vážení?
Jednoduše v sekci nastavení, kde máte k dispozici 2 „budíky“. Jeden je vhodné nastavit na ráno, druhý na večer. Princip nastavení je stejný, jako u nastavení budíku ve vašem telefonu. Ve stanovený čas vám telefon připomene vážení formou notifikace.

Toto nastavení můžete využít třeba i formou upozornění na sportovní aktivity, kdy jeden z budíků bude nastaven na čas, ve kterém se zpravidla začínáte věnovat oblíbeným sportovním aktivitám a druhý klasicky k vážení.

23) Zobrazí se mi upozornění k začátku vážení / sportovní aktivity i v případě kdy mám vypnutou aplikaci a kdy není mobilní zařízení spárováno s váhou?
Tato funkce je vázána na aktivní aplikaci VITAL BODY PLUS. Nevytváří propojení s operačním systémem vašeho Smart zařízení, proto musí být aplikace (alespoň na pozadí) zapnuta. Záleží také na konkrétním nastavení vašeho Smart zařízení – např. nesmíte blokovat aplikacím zasílání oznámení, nebo mít v některých případech aktivovaný úsporný režim, který může potlačovat funkce některých aplikací.

Pokud nechcete udržovat aplikaci aktivní na pozadí, můžete tuto funkci suplovat třeba nastavením budíků v systému vašeho telefonu (s funkcí automatického opakování každý den).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tvorba aplikací pro Smart zařízení není snadná. Především pak u operačního systému Android je zajištění správné funkčnosti a kompatibility aplikací nelehký úkol. Problém spočívá v tom, že si různí výrobci Smart zařízení Android do jisté míry přizpůsobují. Z tohoto důvodu musí každá aplikace běžet na stovkách zařízení s odlišnými (byť stejně označenými) verzemi Android a hardwarovými parametry (mnohdy různých kvalit) – to však nezřídka způsobuje potíže se stabilitou a kompatibilitou aplikací. Vyšší míru nestability a potíží vykazují starší verze Android (verze 4.4), novější jsou naopak zpravidla stabilnější a spolehlivější. Tyto potíže potkávají mnohé značky a vývojáře aplikací – výjimkou tedy nemusí být v některých případech ani aplikace VITAL BODY PLUS.

Ne vždy je na vině aplikace – problém může být také na straně daného zařízení, což nejsme schopni nijak ovlivnit. Tato hardwarová pestrost různých zařízení je tak široká, že nemůžeme zaručit 100% funkčnost na všech zařízeních. Vedle toho může funkci aplikace negativně ovlivnit také jiná aplikace, kterou si uživatelé do svého zařízení nainstalují (případně jiné uživatelské zásahy do aplikací nebo systému Smart zařízení).

Přesto vězte, že aktivně vyhledáváme možné problémy s nefunkčností či nestandardním chováním aplikace. Pokud na ně narazíme, snažíme se je diagnostikovat a případné problémy s kompatibilitou dále formou aktualizací odstraňovat.

Pokud tedy narazíte na nestandardní chování aplikace VITAL BODY PLUS, učiňte kroky doporučené v návodu k obsluze nebo zde uvedené. Pokud se vám přesto nepodaří závadu vyřešit, napište nám prosím váš problém s popisem modelového označení vašeho Smart zařízení a používané verze operačního systému (zpravidla najdete v sekci nastavení a „o telefonu“). Děkujeme za pochopení a vaši trpělivost.

Email podpory: apps@eta.cz

24) Co mám dělat, když se mi nedaří aplikaci zapnout (resp. se přihlásit či zaregistrovat)?
Zkontrolujte internetové připojení svého Smart zařízení a ujistěte se, že máte aktivní internet. Pokud používáte pro internetové připojení datový provoz, vyzkoušejte aplikaci na WIFI síti.

Pokud se připojujete přes aktivní VPN, může být chod aplikace v některých případech narušen, případně znemožněn, čímž vytvoří problém se samotným připojením k účtu. VPN vypněte a vyzkoušejte chod funkce bez VPN.

25) Co mám dělat, když se mi nedaří spárovat mobilní zařízení s váhou?
Ze všeho nejdříve vyzkoušejte všechny rady, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, nebo přímo v aplikaci. Pokud žádná z rad nepomůže, vyzkoušejte aplikaci na jiném Smart zařízení, abyste vyloučili možnost problému právě na daném zařízení. Je vhodné také vyzkoušet zvážit/změřit jinou osobu, neboť v některých případech může být problém v biologických parametrech dané osoby.

Vzácněji může být problém způsoben slabými bateriemi nebo např. přítomností rušícího zařízení (např. dálkový ovladač od televize apod.).

Pokud vyloučíte problém na straně Smart zařízení (váha tedy nefunguje ani na jiných zařízeních) a u dané osoby (váha neváží ani jinou osobu), kontaktujte prosím podporu aplikace na adrese apps@eta.cz.

26) Na displeji Smart zařízení se zobrazí pouze hmotnost, ale ostatní parametry se nezobrazují.
Stává se tak v případě, že máte již váhu s aplikací spárovanou a při samotném vážení aplikace přijímá pouze hmotnost. Obecně se tak děje při chybné analýze tuku.

Možné příčiny potíží:

 • Nejste naboso;
 • Některá Smart zařízení potřebují k průběžnému spárování více času. Je tedy nutné váhu nejprve zapnout, nechat „zkalibrovat“ a teprve po několika sekundách stoupnout chodidly na kovové pásky/ITO plochu;
 • Některé osoby mohou mít vlivem biologických odlišností zhoršenou vodivost chodidel (ovlivňuje to zejména velmi suchá a stará pokožka, v některých případech také znečištěná chodidla). Zkuste provést analýzu na jiné osobě;
 • Ujistěte se, že máte čistá a mírně vlhká chodidla (můžete použít např. vlhčené ubrousky);
 • Ujistěte se, že se vaše nohy (stehna/lýtka) nedotýkají; pokud ano, vložte mezi ně nějakou nevodivou látku, např. ručník atp.
 • Ujistěte se, že baterie nejsou příliš slabé;
 • Ujistěte se, že v blízkosti váhy a Smart zařízení nejsou rušící zařízení (např. dálkový ovladač TV);
 • Problém s kompatibilitou Smart zařízení. Vyzkoušejte aplikaci na jiném mobilním zařízení.

V případě, že po vyzkoušení všech doporučených rad:

 1. Analýza neproběhne ani jednou (ačkoliv je aplikace s váhou spárována – hodnoty z analýzy se v aplikaci nezobrazují) = vyzkoušejte aplikaci na jiném Smart zařízení. Je možné, že máte problém s kompatibilitou vašeho Smart zařízení. Pokud problémy přetrvají, obraťte se prosím na podporu aplikace apps@eta.cz.
 2. Analýza neproběhne pouze občas = vzhledem k rozmanitosti zařízení (viz informace výše) může k občasným výpadkům v některých případech docházet. Pokud však budete dodržovat všechna doporučení uvedená v návodu k obsluze (a zde v otázkách), měly by být neúspěšné pokusy minimální.

 27) Mám pocit, že váha má nižší dosah signálu, jak to mohu řešit?
Dosah signálu v otevřeném prostoru bez překážek by měl být okolo 10 m. V praxi se však spokojíte se vzdáleností okolo 2 metrů. Pokud budete mít pocit, že se síla signálu snižuje, je možné, že jsou slabé baterie nebo se v blízkosti zařízení nachází nějaké rušivé vlivy (např. jiné zařízení).

28) Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně. Jak řešit tento problém?
Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve vašem Smart zařízení (např. instalace aplikací, které mohou nějakým způsobem ovlivňovat chod ostatních aplikací, aktualizace operačního systému, závada na telefonu apod.). Vedle tradičních rad (restartovat aplikaci, vysavač nebo Smart zařízení) můžete vyzkoušet aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat. V případě potřeby kontaktujte podporu na adrese apps@eta.cz.