Odpovědná firma

Společenská odpovědnost ETA

Cílem a posláním společnosti ETA a.s. je usnadňovat a zpříjemňovat každodenní život všem generacím a pomoc potřebným k tomu neodmyslitelně patří. 

V souladu s našimi firemními hodnotami proto pravidelně pomáháme tam, kde je to právě potřeba. Ať se jedná o zapůjčení přístrojů na vysušování zatopených prostor při povodních v roce 2009, nebo o vybavení dětského domova smart televizemi pro domácí výuku v době protipandemických opatření.

Odpovědně však přistupujeme také k životnímu prostředí, a to především snahou o udržitelnost. Při výrobě našich produktů je prioritou nejen energetická úspornost, ale i kvalita, kterou garantujeme prodlouženou zárukou. Dostupnost náhradních dílů navíc zvyšuje opravitelnost většiny výrobků. 

Se stejným nadšením a odhodláním se pak podílíme na dobrých skutcích realizovaných v rámci celé skupiny HP TRONIC.

POMOCT MŮŽEME I VÁM

Dvakrát ročně udělujeme finanční granty na dobročinné účely. Komise složená ze zástupců společnosti HP TRONIC vybírá z přihlášených projektů neziskových organizací ty, které jsou podle míry a dopadu pomoci v souladu s hlavní pilíři podpory – sociální oblast, environmentální oblast a udržitelnost, vzdělání, věda a výzkum.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

O finanční dar může žádat právnická osoba registrovaná v České republice – nezisková organizace (obecně prospěšná společnost, spolek, občanské sdružení, nadace, nadační fond) nebo příspěvková organizace (např. zdravotnická zařízení, vzdělávací subjekty). Datum vzniku organizace musí být minimálně rok před podáním žádosti.

POSTUP

1. Žadatel vyplní žádost o finanční dar. Uzávěrka žádostí je vždy 10. května a 10. listopadu.
2. Úspěšný žadatel získá na základě darovací smlouvy finanční příspěvek, který ke sjednanému účelu využije do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
3. Po realizaci napíše krátkou zprávu o přínosu daru a poskytne fotografie realizace.

Přihlaste projekt