Bootstrap
Extra sleva 05/2024 Extra sleva 05/2024
Kuchyňské roboty 05/2024 Našlapané kuchyňské roboty

Vrácení zboží

Objednali jste si zboží v našem obchodě, přišlo Vám domů a zjistili jste, že nesplňuje Vaše představy? Pak nám ho do 14 dnů od chvíle, kdy jste balíček převzali, můžete vrátit a nemusíte přitom uvádět žádný důvod. Dostanete od nás zpět kupní cenu zboží.

 

V případě, že jste se rozhodli odstoupit od Kupní smlouvy, postupujte, prosíme, takto:

  • 1. krok: formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE odešlete prosím mailem na info@eta.cz a následně přibalte ke zboží.

  • 2. krok: zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad:
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
Shop ETA CZ - ODSTOUPENÍ od KS
Vlastibořská 2787/5 
193 00 Horní Počernice
a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

 


Kdy není možné od smlouvy odstoupit:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů
  • spočívajících ve hře nebo loterii

 

Za určitých podmínek může být odstoupení od smlouvy provedeno také ze strany ETA, a. s (např. doprodání zboží). V takovém případě Vás však budeme neprodleně kontaktovat a společně situaci vyřešíme.

Kompletní obchodní podmínky naleznete zde.