Podpora produktu - Analytická osobní váha Vital Body

 Pokud vlastníte váhu ETA6780 s aplikací VITAL BODY PLUS, přejděte prosím na stránky určené této aplikaci ZDE.

 OBECNÉ OTÁZKYPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍFUNKCE APLIKACEŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

OBECNÉ OTÁZKY

 1. Je aplikace k váze zdarma?
  • Ano, aplikace je zcela zdarma.
 2. Pokud si chci změřit své tělesné hodnoty, musím mít staženou aplikaci?
  • Ano, nedílnou součástí váhy je také aplikace VITAL BODY, která přijímá výsledky analýzy z váhy a zobrazí je na displeji chytrého zařízení. Váha se na první pohled jeví jako obyčejná váha s možností vážení hmotnosti. Teprve v kombinaci s aplikací VITAL BODY se z ní stane užitečný pomocník pro analýzu a správu vašich tělesných charakteristik.
 3. S jakými zařízeními je aplikace kompatibilní – (ANDROID / iOS)?
  • K dispozici jsou 2 identické verze aplikace, každá však pro jiný typ operačního systému. Jedna verze pro operační systémy Android, druhá pro iOS (Apple). Kompatibilita:
   • Android 4.4 (a novější)
   • iPhone 4S a iOS 8.0 (a novější) 
 4. Mohu si stáhnout aplikaci do svého počítače?
  • Primárně jsou aplikace určeny pouze pro operační systémy iOS a Android. V dnešním digitalizovaném světě však existují i různé emulátory pro Android, které zpřístupní aplikace i na počítačích s Windows či macOS. Pokud máte dostatečné zkušenosti v této oblasti, můžete aplikaci vyzkoušet i na svém počítači pomocí volně dostupných emulátorů.
 5. Pokud chci pro stažení aplikace použít QR kód, musím mít staženou aplikaci čtení QR kódu?
  • QR kód používáme jako usnadnění instalace pro všechny, kdo rádi tento moderní prvek využívají. K jeho používání však musíte mít nainstalovánu čtečku QR kódů (k dispozici je velmi mnoho bezplatných verzí, které lze snadno a rychle nainstalovat). Pokud pro vás není možnost použití QR kódu z jakéhokoliv důvodu přijatelná, použijte ke stažení aplikace standardní způsob přes centrální úložiště aplikací Google Play / iStore.
 6. Mohu použít i „obyčejný“ mobilní telefon, když nemám „Smart“ zařízení?
  • Ne, aplikace je určena pouze pro tzv. „chytrá“ zařízení. Obyčejné mobilní telefony s aplikací pracovat neumí.
 7. Co znamenají jednotlivé tělesné charakteristiky?
  • Vedle hmotnosti zobrazuje aplikace také níže uvedené tělesné charakteristiky. Bližší informace k jednotlivým parametrům naleznete v návodu k obsluze nebo na mnohých relevantních internetových stránkách, které se věnují této problematice.
   • BMI -Tento index stanovuje vzájemný poměr mezi tělesnou hmotností a výškou.
   • Tuk - Poměr tělesného tuku.
   • Voda - je celkové množství tekutin v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl jeho celkové hmotnosti.
   • Svaly - Poměr svalové hmoty v těle.
   • KCAL - Představuje minimální množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí. Data ukazují minimální denní spotřebu energie, kterou při vaší hmotnosti, výšce, věku a pohlaví vydáte.
   • Kosti - Kosterní hmota ukazuje hmotnost kostí v těle (množství kalcia a ostatních minerálů).
   • Metabolický věk - Je orientační hodnota, kterou váha získá porovnáním naměřených hodnot s průměrnou hodnotou v běžné populaci. Popisuje celkovou kondici a aktivitu metabolismu a je vhodným doplňkovým ukazatelem stavu vaší kondice.
   • Viscerální tuk - někdy také „orgánový“ se nachází okolo a uvnitř našich orgánů a slouží k jejich ochraně. Zákeřnost tohoto tuku je v tom, že není tak snadno rozpoznatelný, jako tuk podkožní a může vést k celé řadě vážných onemocnění.
 8. Musím se vážit vždy naboso?
  • Pokud je to možné - ano. V některých případech váha dokáže provést analýzu i bez bosých nohou (pokud jsou chodidla dostatečně vodivá a materiál např. ponožek není příliš silný), to však z důvodu zajištění spolehlivé analýzy nedoporučujeme.
 9. Váha mi poměrně brzo automaticky vypíná? Lze to nějak změnit?
  • Automatické vypnutí váhy je nastaveno na 10 sekund po poslední zaznamenané činnosti. Tento interval nelze svépomocí změnit, můžete jej však stále prodlužovat o dalších 10 sekund tím, že na váhu mírně našlápnete.
 10. Na různých místech mi váha měří rozdílné hodnoty, čím to může být?
  • Rozdílné výsledky jsou zapříčiněny zpravidla typem povrchu, na kterém se vážíte. Pokud se vážíte na koberci (nebo i měkkém linu), může být měření nepřesné. Váhu používejte pouze na tvrdé podložce (např. kachličky v koupelně).
 11. Mohu vložit do váhy nabíjecí akumulátory?
  • Ne, kvůli jejich nižšímu napětí nabíjecí akumulátory používat nedoporučujeme.
 12. Někdy se vážím po sprchování a mám mírně vlhká chodidla, ovlivňuje to přesnost vážení?
  • Pokud budou pouze mírně vlhká, výsledek měření to nijak zásadně neovlivní. Upozorňujeme však, že vlhká chodidla výsledek ovlivnit mohou. Měření s mokrými nohami nedoporučujeme. Obecně doporučujeme pravidelné měření a analýzu nejlépe ve stejný denní interval za srovnatelných podmínek (např. ráno cca 15 minut po probuzení). Sprchování mohou předcházet různé vlivy (sport, celodenní zátěž, jídlo, zvýšený příjem tekutin apod.), které ovlivňují výsledky měření a zpravidla nejsou srovnatelné s jinými měřeními v ostatní dny.
 13. Na koho se mohu obrátit v případě, že váha nefunguje tak jak má ani při dodržení všech doporučení?
  • Pokud jste zde nenašli odpovědi na své otázky nebo máte problém, který ani po pečlivém prostudování návodu nedokážete vyřešit, kontaktujte podporu na e-mailové adrese apps@eta.cz. Na úvod každého e-mailu prosím stručně popište problém a přiložte informaci o modelu Smart zařízení i verzi jeho operačního systému (zpravidla naleznete v nastavení v sekci „o telefonu“).

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

 1. Jak spáruji mobilní zařízení s váhou?
  • V zásadě postačuje mít:
   • Zapnutou váhu
   • Zapnutou aplikaci s aktivovanou funkcí bluetooth
   • Na příslušném místě v aplikaci kliknout na přidání nového zařízení a potvrdit spárování
  • Podrobný postup naleznete v návodu k obsluze.
 2.  Jakou maximální vzdálenost může mít telefon od váhy v okamžiku vážení?
  • Dosah technologie bluetooth 4.0 je stanoven na max. 10 m volného prostoru bez překážek. V reálném provozu jej můžete mít jak 20 cm daleko, tak třeba i 2 metry – spojení by mělo být bez vážnějších komplikací stabilní. Jenom dejte pozor na překážky, které mohou bránit přenosu signálu, nebo také na jiná zařízení pracující na principu přenosu různých typů signálu (např. dálkový ovladač televize apod.).
 3. Kolik Smart zařízení mohu s váhou spárovat?
  • V zásadě libovolný počet – třeba každý člen domácnosti může mít aplikaci na svém zařízení. Neměly by však být s vahou spárovány a používány ve stejnou dobu. To by mohlo způsobit potíže s funkčností váhy.
 4. Mohu mít spárováno s váhou najednou více mobilních zařízení?
  • Ne, pokud budete chtít používat více Smart zařízení najednou, vždy aplikaci aktivujte postupně.

FUNKCE APLIKACE

 1. Kolik osob může zaznamenávat své výsledky v jedné aplikaci na jednom mobilním zařízení?
  • Aplikace má paměť pro 10 uložených profilů.
 2. Jak dlouhou historii vážení dokáže aplikace evidovat? Je to časově omezené?
  • Ne, evidence výsledků není časově omezena.
 3. Mohu sdílet naměřené hodnoty se svými přáteli? 
  • Můžete, pokud budete chtít. Máte-li však na mysli samostatnou funkci aplikace pro odeslání výsledků měření, pak tuto možnost aplikace nepodporuje.
 4. Je nutné při prvním použití nastavovat v jakých jednotkách hmotnosti bude váha hodnoty zobrazovat?
  • Jednotky hmotnosti není nutné předem nijak nastavovat. Výchozí nastavení jednotek v aplikaci je v kilogramech. U každého dalšího měření můžete jednotky přepínat v aplikaci přímo během vážení pouhým kliknutím na hodnotu hmotnosti.
 5. Jak si lze nastavit upozornění na začátek sportovních aktivit?
  • Jednoduše při nastavování individuálního cíle dosažení hmotnosti. Konkrétní postup naleznete v návodu k obsluze.
 6. Zobrazí se mi upozornění k začátku sportovní aktivity i v případě kdy mám vypnutou aplikaci a kdy není mobilní zařízení spárováno s váhou?
  • Tato funkce je vázána na aktivní aplikaci VITAL BODY. Nevytváří propojení s operačním systémem vašeho Smart zařízení, proto musí být aplikace (alespoň na pozadí) zapnuta. Záleží také na konkrétním nastavení vašeho Smart zařízení – např. nesmíte blokovat aplikacím zasílání oznámení, nebo mít v některých případech aktivovaný úsporný režim, který může potlačovat funkce některých aplikací.
 7. Dokáže aplikace zaznamenávat i vykonané sportovní aktivity?
  • Ne, nedokáže. Vzhledem k rozmanitým možnostem a aktivitám, kterým se můžete věnovat, není v silách aplikace tuto skutečnost zaznamenat a blíže vyhodnocovat. Funkce vás pouze upozorní na začátek a konec plánovaných aktivit, který jste si dříve stanovili.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tvorba aplikací pro Smart zařízení není snadná. Především pak u operačního systému Android je zajištění správné funkčnosti a kompatibility aplikací nelehký úkol. Problém spočívá v tom, že si různí výrobci Smart zařízení Android do jisté míry přizpůsobují. Z tohoto důvodu musí každá aplikace běžet na stovkách zařízení s odlišnými (byť stejně označenými) verzemi Android a hardwarovými parametry (mnohdy různých kvalit) – to však nezřídka způsobuje potíže se stabilitou a kompatibilitou aplikací. Vyšší míru nestability a potíží vykazují starší verze Android (verze 4.4), novější jsou naopak zpravidla stabilnější a spolehlivější. Tyto potíže potkávají mnohé značky a vývojáře aplikací – výjimkou tedy není ani aplikace VITAL BODY.

Ne vždy je na vině aplikace – problém může být také na straně daného zařízení, což nejsme schopni nijak ovlivnit. Tato hardwarová pestrost různých zařízení je tak široká, že nemůžeme zaručit 100% funkčnost na všech zařízeních. Vedle toho může funkci aplikace negativně ovlivnit také jiná aplikace, kterou si uživatelé do svého zařízení nainstalují (případně jiné uživatelské zásahy do aplikací nebo systému Smart zařízení).

Přesto vězte, že aktivně vyhledáváme možné problémy s nefunkčností či nestandardním chováním aplikace. Pokud na ně narazíme, snažíme se je diagnostikovat a případné problémy s kompatibilitou dále formou aktualizací odstraňovat.

Pokud tedy narazíte na nestandardní chování aplikace VITAL BODY, učiňte kroky doporučené v návodu k obsluze nebo zde uvedené. Pokud se vám přesto nepodaří závadu vyřešit, napište nám prosím váš problém s popisem modelového označení vašeho Smart zařízení a používané verze operačního systému (zpravidla najdete v sekci nastavení a „o telefonu“). Děkujeme za pochopení a vaši trpělivost.

Email podporyapps@eta.cz

 1. Co mám dělat, když se mi nedaří spárovat mobilní zařízení s váhou?
  • Ze všeho nejdříve vyzkoušejte všechny rady, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Pokud žádná z rad nepomůže, vyzkoušejte aplikaci na jiném Smart zařízení, abyste vyloučili možnost problému právě s daným telefonem.
  • Obecně vzato je potřeba:
  1. Nainstalovat aplikaci, spustit ji, vytvořit první profil a vstoupit do příslušného menu pro přidávání nového zařízení. Je důležité také aplikaci povolit všechna potřebná oprávnění. V nastavení telefonu se ujistěte, že nemá aplikace zakázaná nějaká práva, která potřebuje ke své funkci (bluetooth, přístup k úložišti, případně i určování polohy)
  2. Zapnout váhu a udržovat ji spuštěnou! Zvláště když je doba automatického vypnutí nastavena na 10 sekund, mohou mít některá chytrá zařízení problém bluetooth signál zpracovat (to učiňte např. tak, že každý 5 sekund na váhu mírně našlápnete, nestoupejte na ni však – nechejte aktivní váhu prázdnou).
  3. V příslušném menu by se mělo objevit nové zařízení „ETA VITAL“ a možnost kliknutí na „spárovat“.
   • Pokud se vám nové zařízení nezobrazí, někdy stačí pouze opustit menu přidání nového zařízení a znovu se do něj vrátit, nebo váhu či aplikaci restartovat. Pokud vám nevyjde první pokus, nevzdávejte to… Vzácněji může být problém způsoben slabými bateriemi nebo např. přítomností rušícího zařízení (např. dálkový ovladač od televize apod.).
   • Pokud vyloučíte problém na straně Smart zařízení (váha tedy nefunguje ani na jiných zařízeních), kontaktujte prosím podporu aplikace na adrese apps@eta.cz.
   • Poznámka - váhu nepárujte v rozhraní Bluetooth vašeho telefonu! V takovém případě může být párování ze strany telefonu odmítnuto, nebo zobrazí chybovou hlášku typu chybně zadaného pinu/kódu apod. Párujte váhu pouze v rozhraní aplikace.
 2. Na displeji Smart zařízení se zobrazí pouze hmotnost, ale ostatní parametry se nezobrazují.
  • Stává se tak v případě, že máte již váhu s aplikací spárovanou a při samotném vážení aplikace přijímá pouze hmotnost. Obecně se tak děje při chybné analýze tuku.
  • Správný postup a chování váhy:
   1) Zapněte aplikaci a ujistěte se, že jsou zařízení spárovány a zda je na hlavní obrazovce měření v aplikaci zvoleno zařízení (nikoliv „Vyberte zařízení“, ale např. ETA VITAL; umístěno uprostřed nahoře);
   2) Zapněte váhu – nestoupejte na ni však hned, nýbrž ji nechejte „vynulovat“. Po několika sekundách na váhu stoupněte a vyčkejte na analýzu. Po chvíli se zobrazí hmotnost, několikrát zabliká a poté se na displeji zobrazí „pohybující se kolečka“ indikující probíhající analýzu. Jakmile kolečka „doběhnou“, zůstane zobrazena hodnota hmotnosti. V tuto chvíli by již měl být výsledek analýzy odeslán a zobrazen na displeji aplikace.
  • Vedle tohoto postupu si vždy pročtěte také instrukce v návodu k obsluze.
   Možné příčiny potíží:
   - Nejste naboso;
   - Některá Smart zařízení potřebují k průběžnému spárování více času. Je tedy nutné váhu nejprve zapnout, nechat „zkalibrovat“ a teprve po několika sekundách stoupnout chodidly na kovové pásky;
   - Některé osoby mohou mít vlivem biologických odlišností zhoršenou vodivost chodidel(ovlivňuje to zejména velmi suchá a stará pokožka, v některých případech také znečištěná chodidla). Zkuste změřit analýzu na jiné sobě;
   - Ujistěte se, že máte čistá a mírně vlhká chodidla (můžete použít např. vlhčené ubrousky);
   - Ujistěte se, že baterie nejsou příliš slabé;
   - Ujistěte se, že v blízkosti váhy a Smart zařízení nejsou rušící zařízení (např. dálkový ovladač TV);
   - Problém s kompatibilitou Smart zařízení.
  • Zaznamenali jsme od zákazníka poznatek, kdy problémy s kompatibilitou vyřešil nainstalováním aktualizace Bluetooth ovladačů svého telefonu.

  • V případě, že po vyzkoušení všech doporučených rad:
   a) Analýza neproběhne ani jednou (ačkoliv je aplikace s váhou spárována – hodnoty z analýzy se v aplikaci nezobrazují) = vyzkoušejte aplikaci na jiném Smart zařízení. Je možné, že máte problém s kompatibilitou vašeho Smart zařízení. Pokud problémy přetrvají, obraťte se prosím na podporu aplikace apps@eta.cz.
   Pokud vlastníte HUAWEI P8 Lite, zjistili jsme problémy s párováním, které jsou na straně výrobce. Pro řešení problému nám bylo doporučeno obrátit se přímo na podporu HUAWEI - a to buď na mobile.cz@huawei.com nebo mobile.sk@huawei.com, případně na jejich zákaznickou linku (CZ) +420 239 018 465 a  (SK) +421 268 622 626
  • b) Analýza neproběhne pouze občas = vzhledem k rozmanitosti zařízení (viz informace výše) může k občasným výpadkům v některých případech docházet. Pokud však budete dodržovat všechna doporučení uvedená v návodu k obsluze (a zde v otázkách), měly by být neúspěšné pokusy minimální.
 3. Aplikace mi „zamrzá“ a pro „oživení“ zvolené obrazovky v aplikaci je nutné vždy kliknout na obrazovku.
  • Především u některých starších modelů Smart zařízení se starším operačním systémem 4.4.x se může objevit problém s nutností „klikat“ na obrazovku pro „oživení“ aplikace. Může se jednat o problém s kompatibilitou daného zařízení, nebo např. technický problém telefonu s dotykovým displejem, který nemůžeme nijak ovlivnit. V případě přetrvávajících potíží vyzkoušejte aplikaci na jiném Smart zařízení. V každém případě oceníme, pokud nám o tomto problému napíšete na apps@eta.cz – do zprávy stručně popište problém, model Smart zařízení a verzi operačního systému (najdete většinou v nastavení v sekci „o telefonu“).
 4. V aplikaci mi nefunguje funkce tzv. „slidování“ (posunu) pro zobrazení možnosti mazání profilů a položek.
  • U některých starších modelů Smart zařízení jsme zaznamenali potíže při odhalování editačních polí v aplikaci (např. pro smazání profilů, výsledků vážení, odpojení zařízení). Tzv. slidování funguje, nicméně je pro úspěšný „posun“ nutno provést několik pokusů. Toto může být způsobeno sníženou citlivostí dotykového displeje na vašem Smart zařízení, nebo také problémy s kompatibilitou vašeho Smart zařízení. Vzhledem k tomu, že se funkce posunu používá v praxi jen minimálně, můžete aplikaci používat nadále, nebo můžete aplikaci nainstalovat na jiné Smart zařízení. V každém případě budeme vděčni, pokud nám o tomto problému napíšete na apps@eta.cz – do zprávy stručně popište problém, model Smart zařízení a verzi operačního systému (najdete většinou v nastavení v sekci „o telefonu“).
 5. Mám pocit, že váha má nižší dosah signálu, jak to mohu řešit?
  • Dosah signálu v otevřeném prostoru bez překážek by měl být okolo 10 m. V praxi se však spokojíte se vzdáleností okolo 2 metrů. Pokud budete mít pocit, že se síla signálu snižuje, je možné, že jsou slabé baterie nebo se v blízkosti zařízení nachází nějaké rušivé vlivy (např. jiné zařízení).
 6. Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně. Jak řešit tento problém?
  • Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve vašem Smart zařízení (např. instalace aplikací, které mohou nějakým způsobem ovlivňovat chod ostatních aplikací, aktualizace systému, závady na telefonu apod.). Abyste nepřišli o historii analýz, pokuste se vyřešit problém bez nutnosti reinstalace aplikace. Pokud však problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém Smart zařízení (nebo problém s VITAL BODY vznikl zdánlivě samovolně), VITAL BODY odinstalujte a znovu nainstalujte. V případě potřeby kontaktujte podporu na adrese apps@eta.cz.