Podpora pro robotický vysavač ETA Navaggio

Níže naleznete rady a tipy k vašemu robotickému vysavači:    

Obecné požadavky

Spárování vysavače 

Rady a tipy, problémy

Ke stažení 

 

 Obecné požadavky

Aplikace je určena pouze pro mobilní telefony s operačním systémem Android 6.0 a vyšší a IOS 11.0 a vyšší. Lze ji používat i na tabletech, ale není zde zaručena plná kompatibilita. Abyste plně využili všechny funkce aplikace a správně jim porozuměli, prostudujte si nejdříve pečlivě uživatelskou příručku k aplikaci ETA NAVAGGIO.

 

Požadavky na Wifi síť

 • 2,4 GHz a 5 GHz (s dostatečným pokrytím vysávaného prostoru)
 • zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)
 • vysavač je možné spárovat a v jednom okamžiku používat pouze na jedné Wifi síti (SSID)
 • pokud si nejste jisti, zda váš router splňuje výše uvedené požadavky, kontaktujte svého správce sítě

 

Lze vysavač používat i bez aplikace?

Ano. Nevyužijete však veškeré funkce aplikace. Bez aplikace lze požívat pouze základní funkce:

 • automatický úklid
 • je možné vysavač odeslat na nabíjecí stanici.

 

 

 Spárování vysavače

Pro první spárování robotického vysavače s WIFI sítí využijte návod k obsluze k aplikaci ETA NAVAGGIO, který naleznete v sekci "Ke stažení".

 

Základním požadavkem je:

 • aktivní domácí Wifi síť s dostatečně silným signálem;
 • smart zařízení s nainstalovanou aplikací ETA NAVAGGIO;
 • dostatečně nabitý akumulátor ve vysavači (minimálně na 35 %);
 • zapnout vysavač a spustit aplikaci a dle instrukcí si zřídit uživatelský účet a provést samotné párování;
 • proces párování je intuitivní a aplikace vás jednotlivými kroky provází

 

Jak mohu přispět k úspěšnému párování?

 • Používejte pouze smart zařízení s podporovanými verzemi operačních systémů Android a IOS.
 • Používejte kvalitní Wifi router, který bezpečně pokryje vaši domácnost dostatečně silným signálem.
 • V průběhu párování udržujte vaše smart zařízení v blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m).

 

Pokud při párování něco vázne, zaměřte se na následující:

 • ověřte, zda je vysavač v dosahu signálu Wifi;
 • v názvu WIFI sítě (SSID) musí být použity POUZE znaky a-z a 0-9 (diakritiku a znaky jako "_, -, *, @, +, - či "mezera"" nepoužívejte!). Celkový počet znaků by měl být 8-16 (stejná pravidla platí i pro heslo);
 • ujistěte se, že je při párování váš telefon připojen na stejné Wifi síti, na kterou chcete spárovat samotný vysavač (stejné SSID);
 • komunikaci vysavače a telefonu mohou narušovat některé programy (např. VPN, firewall apod.), které používáte na telefonu. Pro proces párování tyto programy vypněte;
 • při párování vypněte na mobilním zařízení Bluetooth;
 • ověřte, zda je akumulátor ve vysavači alespoň z 35 % nabitý;
 • vyzkoušejte párování s jiným telefonem, tím vyloučíte problém v daném telefonu;
 • vyzkoušejte založení nového účtu, tím vyloučíte problém s chybnou aktivací účtu;
 • ověřte, zda nastavení Wifi sítě a operační systém smart zařízení odpovídá stanoveným požadavkům (viz ZDE);
 • pokud již byl vysavač spárován a nyní je v režimu OFFLINE (odpojen od WIFI sítě), vyzkoušejte jej nejprve odstranit z účtu (tzv. "odpárovat"). Poté se odhlašte z účtu. Následně restartujte vysavač i váš telefon, znovu se přihlašte a proces párování zopakujte;
 • pokud je to možné, vyzkoušejte i restart samotného Wifi routeru.

 

Pro ovládání vysavače více uživateli postupujte následovně:

 • každý uživatel si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA NAVAGGIO;
 • uživatel, který jako první svůj mobil spároval s vysavačem, je správce a má možnost nastavit sdílení vysavače s dalšími uživateli;
 • přesný postup naleznete v návodu k aplikaci v sekci ke stažení.

 

Pro snadnější zvládnutí procesu párování můžete zhlédnout toto instruktážní video pro OS Android a toto instruktážní video pro OS iOS (Apple).

Instruktážní video pro OS Android

Instruktážní video pro OS iOS

 

 

 Rady a tipy, problémy

Rady a Tipy

Vysavač mluví anglicky, lze to změnit?

Ano, jazyk zvukového doprovodu se řídí nastavením jazykové mutace telefonu. Pokud máte telefon nastaven v českém jazyce, robot bude mluvit česky, pokud máte nastaven jiný jazyk, robot bude mluvit anglicky. Pokud nastavení neodpovídá, doporučujeme restartovat (stačí vypnout a zapnout) telefon i vysavač a provést opětovné spárování. 

 

Mohou se jednotlivé nadefinované zóny překrývat?

Ano.

 

První vytváření mapy

Při prvním mapování chování robota pečlivě sledujte a ujistitěte se, že jsou všechny překážky odstraněny (dveře otevřeny, uklizená podlaha apod.). Tím se vyhnete případným potížím a chybám ve vytvořené mapě.

 

Mohu si definovanou zónu libovolně pojmenovat?

U zóny ne, nicméně pro tyto účely můžete pojmenovat jednotlivé místnosti v rámci vytvořené mapy. Na výběr máte některé přednastavené možnosti názvu místností nebo si můžete vytvořit svůj vlastní název.

 

Proč vysavač neprovede úklid v naplánovaný čas?

 • Vysavač nesmí být v režimu „Pauza“ (přerušený nebo nedokončený úklid).
 • Vysavač musí být v režimu „V klidu“ nebo umístěný v nabíjecí stanici.

 

Proč se mapa smaže?

 • Vysavač nezačal úklid vyjetím z nabíjecí stanice;
 • Změnilo se prostředí v prostoru okolo nabíjecí stanice (např. přesunutí nabíjecí stanice, nábytku, kleknutí si před vysavač, odložení krabice apod.).
 • Občas se může stát, že se mapa během procesu úklidu (či jeho přerušení a návratu do nabíjecí stanice) smaže. Pokud je však mapa již řádně uložena, po návratu do nabíjecí stanice se automaticky znova načte, případně ji můžete vyvolat v sekci "Mapa" a znovu používat.

 

Po čase bezproblémového používání dochází k pootočení či posunutí mapy. Jak řešit tento problém?

 • Tento jev může způsobit několik faktorů (případně jejich kombinace):
  • Zásadní dispoziční změny prostředí, ve kterém se vysavač pohybuje (přesunutí nábytku, umístění nových předmětů do místnosti apod.), vysavač potřebuje pro správnou orientaci "ostré rohy" (tzv. referenční body). Proto se snažte ponechat co nejvíce rohů volných a neumísťujte do nich žádné předměty;
  • Nevhodné umístění či přesunutí nabíjecí stanice, nabíjecí stanici pokud možno nepřesouvejte a neumísťujte ji do rohu místnosti a ponechejte dostatečný volný prostor před nabíjecí stanicí (cca 1,5 m) i po jejích stranách (cca 0,5 m);
  • Přenášení vysavače, pokud možno omezte co nejvíce přenášení vysavače
  • Pohyb osob v bezprostřední blízkosti vysavače, když vysavač uklízí (děti, zvířata apod.).
  • Plochy s vysokým leskem a odrazivostí nacházející se ve výšce cca 12 cm nad podlahou (nerez nábytek, zrcadla apod.)
 • Jestliže dojde k pootočení, posunutí či jakékoliv jiné deformaci mapy, tak budete muset mapu smazat a poté vytvořit mapu novou včetně nadefinování všech zón.

 

Problémy

Pokud se objeví chybová hláška v aplikaci (vysavač se rozsvítí červeně), zkontrolujte uvedenou část vysavače a vyčistěte ji dle instrukcí v návodu k obsluze. V návodu a v sekci ke stažení naleznete možné vysvětlení daných problémů. 

 

Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.

Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i vaše smart zařízení. 

 

Pohyb vysavače v aplikaci je „sekaný“ a má dlouhou odezvu.

Zkontrolujte sílu a stabilitu signálu vaší Wifi sítě. Je možné, že vysavač uklízí v místech s nedostatečným signálem wi-fi sítě.

 

Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně. Jak řešit tento problém?

Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na wi-fi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či wi-fi síti, aplikaci odinstalujte a znovu nainstalujte.

 

Pokud selžou všechny postupy a rady výše uvedené a vyloučíte chybu na straně Vašeho telefonu a wi-fi sítě, kontaktujte nás na emailové adrese vysavace@eta.cz.

 

 

 Ke stažení

Níže jsou k dispozici návody k obsluze ve formátu PDF. Ty jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.eta.cz na podstránce konkrétního vysavače.

1) Návod k obsluze robotického VYSAVAČE ETA2228

2) Návod k obsluze robotického VYSAVAČE ETA4228

3) Návod k obsluze APLIKACE ETA NAVAGGIO