Podpora pro robotický vysavač ETA Aurum PRO

 

Níže naleznete rady a tipy k vašemu robotickému vysavači:    

Obecné požadavky

Spárování vysavače 

Rady a tipy, problémy

Ke stažení 

 

 

 

 Obecné požadavky

Aplikace je určena pouze pro mobilní telefony s operačním systémem Android 6.0 a vyšší a IOS 11.0 a vyšší. Abyste plně využili všechny funkce aplikace a správně jim porozuměli, prostudujte si nejdříve pečlivě uživatelskou příručku k aplikaci ETA SMART.

 

 

Požadavky na Wifi síť

 • 2,4 GHz (s dostatečným pokrytím vysávaného prostoru)
 • zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)
 • vysavač je možné spárovat a v jednom okamžiku používat pouze na jedné Wifi síti (SSID)
 • pokud si nejste jisti, zda váš router splňuje výše uvedené požadavky, kontaktujte svého správce sítě

 

 

Lze vysavač používat i bez aplikace?

Ano. Nicméně aplikace ETA SMART rozšiřuje některé funkce a umožňuje využití plného potenciálu vysavače.

 

 

 

Spárování vysavače

Pro první spárování robotického vysavače s WIFI sítí využijte UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU K APLIKACI ETA SMART, kterou naleznete v sekci "Ke stažení". Vždy se řiďte jednotlivými kroky v aplikaci ETA SMART.

 

 

Základním požadavkem je:

 • aktivní domácí Wifi síť s dostatečně silným signálem;
 • smart zařízení s nainstalovanou aplikací ETA SMART;
 • dostatečně nabitý akumulátor ve vysavači (minimálně na 30 %);
 • zapnout vysavač a spustit aplikaci a dle instrukcí si zřídit uživatelský účet a provést samotné párování.

 

 

Jak mohu přispět k úspěšnému párování?

 • Používejte pouze smart zařízení s podporovanými verzemi operačních systémů Android a IOS.
 • Používejte kvalitní Wifi router, který bezpečně pokryje vaši domácnost dostatečně silným signálem.
 • V průběhu párování udržujte vaše smart zařízení v blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m).

 

 

Pokud při párování něco vázne, zaměřte se na následující:

 • ověřte, zda je vysavač v dosahu signálu Wifi;
 • v názvu Wifi sítě (SSID) by měly být použity znaky a-z a 0-9 (diakritiku a znaky jako "_, -, *, @, +, - či "mezera"" nepoužívejte!). Stejná pravidla platí i pro heslo;
 • v případě, že váš router podporuje duální provoz na dvou frekvencích (2,4 a 5 GHz), doporučujeme síť při párování 5 GHz vypnout (poté ji můžete znovu aktivovat, nicméně ideální je mít vytvořenou pro robota samostatnou 2,4 GHz síť). Robot umí spolupracovat pouze s 2,4GHz sítí, pokud se síť přepne na 5 GHz, může dojít k potížím se spojením a odpárováním.
 • komunikaci vysavače a telefonu mohou narušovat některé programy (např. VPN, firewall apod.), které používáte na telefonu. Pro proces párování tyto programy vypněte;
 • ověřte, zda je akumulátor ve vysavači alespoň z 30 % nabitý;
 • vyzkoušejte párování s jiným telefonem, tím vyloučíte problém v daném telefonu;
 • vyzkoušejte založení nového účtu, tím vyloučíte problém s chybnou aktivací účtu;
 • ověřte, zda nastavení Wifi sítě a operační systém smart zařízení odpovídá stanoveným požadavkům (viz ZDE);
 • ujistěte se, že je při párování váš telefon připojen na stejné Wifi síti, na kterou chcete spárovat samotný vysavač (stejné SSID);
 • pokud je to možné, vyzkoušejte i restart samotného Wifi routeru.

 

 

Duální Wifi síť:

 • Pokud ve vaší domácnosti máte inteligentní WIFI router, který automaticky přepíná frekvenci sítě mezi 2,4 GHz a 5 GHz ( v rámci jednoho SSID názvu sítě), může docházet k potížím při párování, nebo odpojování od internetu během provozu. Pokud nastávají tyto potíže, doporučujeme přepnout router na vysílání dvou samostatných frekvencí (SSID názvů), jedné na 2,4 GHz, druhé na 5 GHz.

 • Toto nastavení se zpravidla nastavuje v administračním rozhraní WIFI routeru. Pokud toto nedokážete změnit sami, obraťte se na svého správce sítě, nebo IT specialistu.

 

 

Pro ovládání vysavače více uživateli postupujte následovně:

 • každý uživatel si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART;
 • uživatel, který jako první svůj mobil spároval s vysavačem, je správce a má možnost nastavit sdílení vysavače s dalšími uživateli;
 • správce má větší rozsah pravomocí pro ovládání vysavače než uživatelé, se kterými vysavač sdílí.

 

Pro snadnější zvládnutí procesu párování můžete zhlédnout toto instruktážní video.

 

 

PÁROVÁNÍ vysavače s nabíjecí stanicí

Od výroby je robot se stanicí automaticky spárován, případně proces proběhne automaticky při prvním zapnutí nabíjecí stanice a vysavače. Pokud však dojde k odpárování, je potřeba stanici s robotem znovu spojit. Nespárovaná stanice se projevuje tím, že nefunguje funkce odsávání. O této skutečnosti vás bude informovat chybová hláška v aplikaci.

Pro spárování postupujte podle následujících instrukcí:

 1. Nejprve zapněte stanici i vysavač
 2. Vysavač umístěte mimo nabíjecí stanici
 3. Stiskněte současně tlačítka „nabíjení“ a „hlavní spínač“ na 3-5 sekund dokud neuslyšíte zvukový signál, robot přejde do stavu automatického párování
 4. Robota vypněte a po chvíli znovu zapněte
 5. Po zapnutí a úvodní melodii uslyšíte potvrzovací signál z nabíjecí stanice

Pokud odsávání stále nefunguje, postup opakujte.

 

 

 

 Rady a tipy, problémy

Rady a Tipy

Má vysavač nějakou funkci RESET pro odstranění různých potíží?

Ano. Tlačítko je umístěno na boční straně robota (po odejmutí zásobníku). V návodu označeno pozicí A14. Reset můžete v aplikaci provést také odstraněním spárovaného zařízení ("Odebrat zařízení") a potvrzení možnosti "Odpojit a smazat data").

 

Mohou se jednotlivé nadefinované zóny překrývat?

Ano.

 

První vytváření mapy

Při prvním mapování chování robota pečlivě sledujte a ujistitěte se, že jsou všechny překážky odstraněny (dveře otevřeny, uklizená podlaha apod.). Tím se vyhnete případným potížím a chybám ve vytvořené mapě.

Pro vytvoření mapy vysavač vyšlete na Automatický úklid  z nabíjecí stanice. Po dokončení úklidu ponechejte vysavač zaparkovat opět do nabíjecí stanice. Po návratu se zobrazí mapa, která bude rozdělena podle rozložení místností. Tyto místnosti budou rozlišeny barevně a lze je pomocí úpravy mapy editovat. Pokud se vám vytvořila mapa, která je celá pouze šedá, tak mapování neproběhlo korektně. Doporučujeme vysavač znovu vyslat na automatický úklid celého bytu a ponechat jej dokončit celý úklid.

 

Proč se mapa smaže?

 • Vysavač nezačal úklid vyjetím z nabíjecí stanice;
 • Změnilo se prostředí v prostoru okolo nabíjecí stanice (např. přesunutí nabíjecí stanice, nábytku, kleknutí si před vysavač, odložení krabice apod.).

 

 

Problémy

 

Pokud se objeví chybová hláška v aplikaci (vysavač se rozsvítí červeně), zkontrolujte uvedenou část vysavače a vyčistěte ji dle instrukcí v návodu k obsluze.

Okruh možných chybových hlášení:

 • LIDAR (jedná se o laserový modul ve vrchní části vysavače).  Pod krytem je umístěn modul, který se musí snadno otáčet v rozsahu 360°. V této části mohou být např. namotány vlasy, chlupy, část listu z rostliny apod. Ujistěte se, že je část volná a neblokuje ji žádný předmět. Pro čištění použijte např. pinzetu (LIDAR nelze demontovat);
 • VENTILÁTOR (závada sání - je potřeba servisní zásah)
 • KOLEČKA (odstraňte případné namotané vlasy či chlupy, které mohou blokovat pohyb, pokud je vše čisté a volně se pohybuje, bude potřeba servisního zásahu)
 • KARTÁČKY (i zde odstraňte případné namotané vlasy či chlupy, které mohou blokovat pohyb, pokud je vše čisté a volně se pohybuje, bude potřeba servisního zásahu)
 • SENZORY PROTI PÁDU (vyčistěte senzory, pokud není problém způsoben znečištěním, je potřeba robot prověřit v servise)
 • PŘEDNÍ NÁRAZNÍK (vyčistěte jeho senzory a vyzkoušejte jeho pohyblivost po celém obvodu - tedy zda jde zamáčknout a není blokován nějakým předmětem. Pokud se volně a rovnoměrně pohybuje a závada stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

V návodu a v sekci ke stažení také naleznete tabulku možných problémů. 

 

 

Zmatený pohyb vysavače

Na vysavač nenalepujte žádné samolepky. Tyto samolepky mohou negativně ovlivňovat LIDAR senzory.

 

 

Nefunguje odsávání

Tento problém může mít 2 základní příčiny. Elektronickou a mechanickou.

V případě elektronické příčiny se jedná o rozpárování stanice s vysavačem a je potřeba obě části opětovně spárovat. Proveďte opětovné spárování nabíjecí stanice s vysvačem podle postupu uvedeného v sekci párování. O nutnosti spárování vás informuje samotná aplikace chybovou hláškou.

Mechanická příčina poté spočívá v kontrole pohyblivého prvku, který je skryt ve spodní části nasávacího otvoru stanice (pod gumou). Jakmile robot do stanice najede, stiskne tento mechanismus a stanice pozná, že může spustit odsávání. Někdy se však může stát, že zůstane mechanismus zaseknutý a je potřeba jej manuálně jemně "procvaknout".

 

Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.

Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.

 

 

Pohyb vysavače v aplikaci je „sekaný“ a má dlouhou odezvu.

Zkontrolujte sílu a stabilitu signálu vaší Wifi sítě. Je možné, že vysavač uklízí v místech s nedostatečným signálem Wifi sítě.

 

 

Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně. Jak řešit tento problém?

Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.

 

Pokud selžou všechny postupy a rady výše uvedené a vyloučíte chybu na straně Vašeho telefonu a wi-fi sítě, kontaktujte nás na emailové adrese vysavace@eta.cz.

 

 

 

 Ke stažení

Níže jsou k dispozici návody k obsluze ve formátu PDF. Ty jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.eta.cz na podstránce konkrétního vysavače.

1) Návod k obsluze pro vysavač ETA6241 AURUM PRO

2) Uživatelská příručka k aplikaci ETA SMART / ETA6241

3) Seznam kompatibilních příkazů pro hlasové asistenty Alexa/Google Home