Zaměstnanci ETA a.s. se budou vzdělávat v rámci programu OP LZZ

Zaměstnanci ETA a.s. se budou vzdělávat v rámci programu OP LZZ

Základní informace o projektu:

  • Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti ETA a. s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
  • Číslo projektu: CZ. 1.04/1.1. 02/35.01595
  • Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2011
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2012

Od 1. 1. 2011 ve společnosti  ETA a. s. začala realizace projektu č. CZ. 1.04/1.1.02/35.01595 „Vzdělávání zaměstnanců společnosti ETA a. s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku“, který je podporován Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy Školení je šance.  Projekt v plánované délce 24 měsíců je zaměřen na realizaci komplexního obecného vzdělávání pracovníků společnosti ETA a. s. Cílem je vytvoření komplexního systému vzdělávání v organizaci a umožnit všem zaměstnancům osobní a profesní růst. Projekt je zaměřen na zvyšování dalšího profesního vzdělávání vlastních zaměstnanců společnosti ETA a. s. ve vazbě na rozpoznané potřeby zaměstnanců v oblasti vzdělávání a jako reakce na vnější změny trhu. Navržená školení korespondují s měnícími se tržními podmínkami a rozpoznanými potřebami zaměstnanců společnosti. Žadatel sleduje předkládaným projektem zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím prohloubení soft skills zaměstnanců a motivovat je k efektivní, profesionální a kvalitní práci, stejně jako k dalšímu sebevzdělávání. Projekt se zaměřuje na zvýšení manažerských, obchodních a komunikačních dovedností a schopností. Přínosem projektu je zvýšení hodnoty vzdělávání nejen společnosti, ale i jednotlivců. Mezi cílové skupiny jsou zařazeni řadoví zaměstnanci, linioví vedoucí a řídící manažeři.

Projekt sestává ze čtyř okruhů aktivit:

  • soft skills obchodních dovedností,
  • soft skills komunikačních a prezentačních dovedností,
  • soft skills manažerských dovedností,
  • komunikace firemní strategie.

Do projektových aktivit jsou zahrnuta externí školení, která bude realizovat dodavatel na základě řádně provedeného výběrového řízení. Celkem bude proškoleno 205 osob z celé České republiky. Jedná se o nadregionální projekt.