Podmínky zrychleného servisu ETA

Podmínky pro provádění oprav ZRYCHLENÝ SERVIS ETA

1. Obecné Podmínky pro provedení služby ZRYCHLENÝ SERVIS ETA

  a. Specifikace výrobků, u kterých se služba poskytuje: Chladničky, mrazničky a myčky zn. ETA

  b. Výrobky jsou na ČR a SK trhu distribuovány prostřednictvím spol. ETA a. s.

  c. Služba je poskytována:

 • Na výrobky v záruční lhůtě (po dobu 24 měsíců od data nákupu výrobku spotřebitelem)
 • Služba je poskytována pouze koncovým spotřebitelům dle OZ
 • Služba je poskytována na území České republiky a Slovenské republiky 
 • Poskytovatel služby: Poskytovatelem služby je společnost ETA a. s. a ETA Slovakia spol. s r. o. prostřednictvím smluvních servisů spol. ETA a. s. a ETA Slovakia spol. s r. o. 

2. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

  a. Pouze pokud evidence - nahlášení reklamace proběhne prostřednictvím ZÁKAZNICKÉ LINKY. ZÁKAZNICKÁ LINKA je kontaktní telefonní číslo, které je uvedeno na oficiálních webových stránkách www.eta.cz.

  b. Pouze na závady, které způsobují nefunkčnost základních vlastností výrobku tj. chlazení/mrazení nebo mytí nádobí.  Nevztahuje se např. na osvětlení chladničky, dveřní těsnění, estetické vady, chybějící příslušenství, atd. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, o který typ závady se jedná.

  c. Servisní zásah bude proveden do 2 pracovních dnů od nahlášení závady prostřednictvím ZÁKAZNICKÉ LINKY, za předpokladu, že bude závada nahlášena v pracovní den do 16:00

  d. Lze uplatnit pouze u záručních oprav v rámci zákonné 24 měsíční záruky.

  e. Opravu nelze uplatnit jako předprodejní reklamaci.

  f. V rámci zrychleného servisu je vykonán první servisní zásah. Pokud bude provedení opravy vyžadovat několik servisních zásahů nebo svoz výrobku na dílnu servisu, budou tyto provedeny mimo termín pro zrychlenou opravu, nejpozději však do 30ti dnů od nahlášení závady na ZÁKAZNICKOU LINKU.

3. Kde jsou opravy prováděny: 

  a. Opravy jsou prováděny přednostně v bydlišti zákazníka. Pokud nelze takto opravu provést, je možno opravu provést dílensky v servisu.

4. Pro koho je ZRYCHLENÝ SERVIS ETA určen

  a. ZRYCHLENÝ SERVIS ETA je určen pro koncové zákazníky - spotřebitele. Opravy nelze provádět v prodejnách u obchodníků.

5. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

  a. Zákazník telefonicky kontaktuje zákaznickou linku

  b. Zákaznická linka eviduje reklamaci do systému HP ONLINE a předává ji příslušnému servisu.

  c. Servis kontaktuje zákazníka a provádí opravu

  d. Servis dokončuje evidenci opravy a vyúčtování v HP ONLINE.

6. Dokumenty nutné pro přijetí reklamace:

  a. K prokázání nároku na provedení služby ZRYCHLENÝ SERVIS ETA slouží platný nákupní doklad k výrobku.

  b. Kontrolu pravdivosti údajů, které spotřebitel uvedl při evidenci reklamace, provádí servis před samotnou opravou výrobku.

7. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

  a. Při hlášení opravy je spotřebitel povinen sdělit obsluze infolinky tyto informace:

 • Typ výrobku
 • Popsat vadu na výrobku
 • Datum prodeje výrobku
 • Prodejnu, kde které byl výrobek zakoupen
 • Kompletní adresu, kde které je reklamovaný výrobek umístěn
 • Telefonický kontakt
 • Na požádání je spotřebitel povinen zaslat obsluze infolinky elektronickou formu nákupního dokladu

  b.  Při kontaktu servisu a provádění opravy je spotřebitel povinen vyvinout přiměřenou součinnost při řešení problému po telefonu nebo v místě bydliště spotřebitele. Zejména se jedná o poskytnutí prostoru vhodného k provedení opravy a předvedení vady výrobku.

  c.  Před provedením opravy předloží spotřebitel servisu ke kontrole originál nákupního dokladu.

  d. Spotřebitel umožní servisu převést výrobek do provozovny, pokud povaha závady vyžaduje dílenskou opravu.

8. Omezení platnosti služby ZRYCHLENÝ SERVIS ETA:

  a. Společnost ETA a. s. nemusí službu ZRYCHLENÝ SERVIS ETA provést pokud:

 • Spotřebitel nepředloží nákupní doklad
 • Spotřebitel předloží nečitelný, poškozený nebo neoriginální nákupní doklad
 • Spotřebitele nelze zkontaktovat po dobu více než 1 pracovní den po nahlášení opravy.
 • Se spotřebitelem nelze dohodnout termín opravy nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení opravy.
 • Spotřebitel používá výrobek v rozporu s návodem k obsluze
 • Závada je způsobena:
 • Mechanickým poškozením výrobku
 • Zásahem do výrobku provedeným neoprávněnou osobou
 • Nevhodným umístěním výrobku
 • Zásahem bleskem, záplavou, povodní nebo jinou přírodní silou
 • Připojením neautorizovaného externího zařízení
 • Jedná se o běžnou údržbu zařízení a jeho příslušenství

9. Způsob určování maximálního termínu opravy:

  a. Výrobky v rámci služby ZRYCHLENÝ SERVIS ETA jsou opravovány do dvou pracovních dnů za podmínky, že je reklamace nahlášena v pracovní den do 16:00. tzn.:

 • Pokud je reklamace nahlášena v pondělí 15:00, je servisní zásah proveden do středy 24:00.
 • Pokud je reklamace nahlášena v pondělí 17:00, je servisní zásah proveden do čtvrtku 24:00.