Oddělení „Centrální komunikace“ rozvíjelo během sobotního školení své dovednosti

Přejeme mnoho příležitostí pro využití poznatků v praxi, minimálně do další části kurzu, která proběhne již! za týden.


Vzdělávacím kurzem – „ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ CALL CENTRA“ byl zahájen projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ETA a.s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Průběžně se budou vzdělávat všichni zaměstnanci ETA a.s.