Jak šel čas s Hlinskem, domovem společnosti ETA

Jak šel čas s Hlinskem, domovem společnosti ETA

Kdysi město hlíny, nyní průmyslové centrum. Dějiny Hlinska jsou už po staletí spjaty s jeho zručnými obyvateli, kteří dokázali svými výrobky okouzlit nejen českého krále, ale i zaujmout trhy na celém světě. Ač se náplň práce a její technika za staletí v Hlinsku změnila, město si udrželo svou pověst a dodnes v něm sídlí jedna z nejuznávanějších českých značek, ETA.

Mytické i doložené dějiny Hlinska

Pověst říká, že v 11. století objevila skupina hrnčířů při cestě z Čech na Moravu těžko přístupné a málo osídlené místo, které mělo bohatá ložiska hlíny. Založili si tedy na tomto místě osadu, kterou pojmenovali podle nejcennějšího lokálního zdroje – hlíny. Od poloviny 16. století se začal rozvíjet obchod mezi osídlenými oblastmi Čech a Moravy a Hlinsko ležící na pomezí se stalo významnou obchodní křižovatkou. Městem procházela stará kupecká cesta a v nejstarší budově města, v Hlinecké tvrzi, byla králem Ferdinandem I. zřízena celnice.

Od 18. století se začal v Hlinsku pěstovat len, který se zpracovával na textilie. S tím, jak rostl zájem o prodej a nákup výrobků vyrobených v Hlinsku, rostla i potřeba po vybudování odpovídajících dopravních cest. Koncem 19. století bylo Hlinsko připojeno na železnici, což bylo impulzem pro daleko větší rozvoj průmyslové výroby. Z Hlinska pocházely textilie, koberce, kožešiny a těžily se zde nerostné suroviny.

ETA v Hlinsku

Od 40. let, kdy se ESA přestěhovala do Hlinska, se pravidelně rozšiřovala a nabízela nová pracovní místa. Už v 50. letech se ESA stala nejvýznamnějším podnikem Hlinska a jméno města se stalo známé i za hranicemi státu. Jelikož ESA a následně Elektro-Praga a ETA chtěla dále růst, věnovala pozornost rozvoji města a spokojenosti svých zaměstnanců.

Co firma ETA například udělala? Primárně přispěla k podobě Hlinska odkupem a výstavbou podniků. Pravidelně je rekonstruovala a přestavovala dle aktuálních potřeb. Tím se zvyšoval nejen počet pracovních míst, ale i jejich diverzifikace. ETA Hlinsko patřila mezi hlavní lokální zaměstnavatele a o své zaměstnance se dokázala postarat.

Na tehdejší dobu byl program péče o zaměstnance poměrně rozsáhlý. Probíhalo pravidelné vzdělávání zaměstnanců, pro které ETA dokonce měla vlastní učiliště. Dále byly k dispozici jesle a mateřská škola, čistírna oděvů, knihovna s pravidelnými výstavami nebo závodní stravování a lékař. Firma měla řadu rekreačních středisek. O dění uvnitř pak pravidelně informoval závodní časopis Kontakt. ETA prostě byla v éře, kdy se v Hlinsku vyrábělo pro celý svět, jedním z nejlepších zaměstnavatelů v regionu, na kterého mnoho lidí dodneška v dobrém vzpomíná.

Dnes podnik ETA v Hlinsku stále funguje a velká část zaměstnanců pochází z druhé či třetí generace zaměstnanců firmy ESA a později ETA.

ETA letos slaví krásných 80 let. Vysavače, fény, žehličky, varné plotýnky nebo mixéry byly celou tu dobu součástí našich domácností! Pojďte s námi zavzpomínat a nahlédnout do kuchyní našich babiček, jestli tam takový zapomenutý poklad někde neleží!