Čisticí prostředek na chladničky a mrazničky ETA PURITA 9959 90000

Kód produktu: ETA995990000
Novinka
Čisticí prostředek pro odstranění nečistot a nepříjemného pachu z chladničky a mrazničky.

Popis:

Chladnička je zajisté jedním z nejpoužívanějších spotřebičů ve vaší domácnosti. Její hygienická čistota je tak zásadní nejen pro vaše zdraví, ale také pro správné fungování spotřebiče a dlouhou životnost.


V lednici se čas od času mohou rozvíjet plísně a nepříjemný zápach ze zbytků prošlého jídla či nečistot. To se pak může negativně projevit i na vašem zdraví.


Čisticí prostředek pro chladničky a mrazničky ETA Purita efektivně odstraňuje mastnotu i zbytky jídla. Účinně také eliminuje všechny nepříjemné pachy. ETA Purita je navíc šetrná k čištěným povrchům, lednice i mrazák tak bude v dobrých rukou.


Čisticí prostředek můžete využít v celém úklidovém procesu. Účinně čistí i mikrovlnné trouby, odpadkové koše, koupelny a toalety. Díky aktivní mycí složce zanechá prostředek vaši domácnost hygienicky čistou a s příjemnou vůní.


Objem praktické lahvičky je 500 ml. ETA Purita je vyrobena v České republice.

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Technické parametry:

  • Použití vnitřní
  • Využití domácí spotřebiče
  • Forma koncentrát

Ke stažení