Čisticí prostředek na nerezové povrchy ETA PURITA 9958 90000

Kód produktu: ETA995890000
Novinka
Čisticí prostředek účinně odstraňuje nečistoty z nerezových povrchů. Obnovuje lesk a odpuzuje vodu

Popis:

Pokud se rádi obklopujete nerezovými pomocníky, musíte se připravit na pořádný boj se skvrnami od vody či otisky prstů. Nerezové spotřebiče se hodí do všech typů kuchyně a snadno je sladíte i s ostatním nábytkem či typem podlahy.


Udržet nerezové povrchy čisté a lesklé může být někdy oříšek. Čisticí prostředek ETA Purita odstraňuje mastnotu a nečistoty z nerezových povrchů a spotřebičů a zanechá je tak krásně lesklé.


ETA Purita na nerezové povrchy je ideální pro sporáky, trouby, baterie či digestoře. Lze jej použít i k základnímu čištění sklokeramických varných ploch. Čisticí prostředek ETA Purita vám pomůže v boji proti nečistotám, matným skvrnám i nevzhledným otiskům prstů. Nechte své spotřebiče zářit!


Pravidelným používáním čisticích prostředků ETA Purita své spotřebiče zároveň chráníte před nepříznivými vlivy okolí a prodlužujete jim životnost.


Objem praktické lahvičky je 500 ml. ETA Purita je vyrobena v České republice.

Varování

 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Technické parametry:

  • Použití vnější
  • Využití domácí spotřebiče
  • Forma koncentrát

Ke stažení